T03-4405-2474 / 3-25-10-302 Shibuya, Shibuya-ku, TokyoGoogle mapContact

made byTakako Noel

KANEBO 「I HOPE. 希望の口紅」CM

Credit
CAST:
Sena Nakajima
Aoi Yamada
Mei Ichinose
Ryuta Shibuya
Sahel Rosa
ELLIE
Guin-Poon-Chaw
Hinata Hiiragi

- Agency Creative –
CD / AD / PL / Dir:Yoichi Komatsu
CW:Yuto Ogawa
PL / EDIT:Kanon Okamoto

- Production Staff –
Dir / DP:Tomokazu Yamada

DP:
Yoko Takahashi
Suguru Takeuchi
Takako Noel
Kotori Kawashima

Ca Chief:
Yulia Kikuchi
Ko Miura
Hiroshi Shono

Li:
Yoshitaka Shimamura
Nobuyuki Takamatsu
Akihiro Numata

Stylist:
Kayo Yoshida
Chie Ninomiya
Momomi Kanda

HM:
Yuko Aika
Noboru Tomizawa
Masayo Tsuda / Nori Takabayashi
madoka
fusako / Koichi Nishimura
Boyeon lee

Casting:
Hiroyuki Nakamura
Yuko Takemura
Daijiro Katagiri

Color:Toshiki Kamei

Comp:Shunsuke Endo

Mix:Yasuhito Izutsu

MUSIC :
Keisuke Tominaga
Tomomichi Takeoka

E-Pr / Edit:Iwao Noritomi
Pr:Misayo Baba
C-PM:Akihiro Watanabe

PM:
Saiko Imamura
UG Taniguchi
Ryunosuke Oshiro
Member
Takako Noel
Url
https://youtu.be/DEVrXP9Ztw0?si=LdQME_RG_NHakLBo
Please feel free to contact us
お気軽にお問い合わせください。
TEL 03-4405-2474 / FAX 03-6418-9303
Contact Us
facebook instagram twitter
made byTakako Noel

KANEBO 「I HOPE. 希望の口紅」CM

Credit
CAST:
Sena Nakajima
Aoi Yamada
Mei Ichinose
Ryuta Shibuya
Sahel Rosa
ELLIE
Guin-Poon-Chaw
Hinata Hiiragi

- Agency Creative –
CD / AD / PL / Dir:Yoichi Komatsu
CW:Yuto Ogawa
PL / EDIT:Kanon Okamoto

- Production Staff –
Dir / DP:Tomokazu Yamada

DP:
Yoko Takahashi
Suguru Takeuchi
Takako Noel
Kotori Kawashima

Ca Chief:
Yulia Kikuchi
Ko Miura
Hiroshi Shono

Li:
Yoshitaka Shimamura
Nobuyuki Takamatsu
Akihiro Numata

Stylist:
Kayo Yoshida
Chie Ninomiya
Momomi Kanda

HM:
Yuko Aika
Noboru Tomizawa
Masayo Tsuda / Nori Takabayashi
madoka
fusako / Koichi Nishimura
Boyeon lee

Casting:
Hiroyuki Nakamura
Yuko Takemura
Daijiro Katagiri

Color:Toshiki Kamei

Comp:Shunsuke Endo

Mix:Yasuhito Izutsu

MUSIC :
Keisuke Tominaga
Tomomichi Takeoka

E-Pr / Edit:Iwao Noritomi
Pr:Misayo Baba
C-PM:Akihiro Watanabe

PM:
Saiko Imamura
UG Taniguchi
Ryunosuke Oshiro
Member
Takako Noel
Url
https://youtu.be/DEVrXP9Ztw0?si=LdQME_RG_NHakLBo